facebook
Szybki kontakt:      502-200-433      sklep@ceremonygifts.pl Tw├│j koszyk: W koszyku: - 1 szt.
Warto┼Ť─ç koszyka - 80,00 z┼é
   
Znajdujesz si─Ö tutaj:      Regulamin    /
Nasza oferta

Koszyk
W koszyku posiadasz:
produkt├│w - 1 szt.
o ┼é─ůcznej warto┼Ťci - 80,00 z┼é

Logowanie
Login:

Hasło:


zaloguj si─Ö
zarejestruj si─Ö

Top 5
S 02-40
S 03-40
N 01-40
R 03-40
R 05

Nie odnaleziono korzenia dla drzewka o nazwie: Dla kupuj─ůcych
O nas

Ceremonygifts jest sklepem gdzie zakupisz podarunki, którymi moA1/4esz obdarowa─? swoich goA?ci podczas przeróA1/4nych uroczystoA?ci. Mog─? to by─? wesela czy przyj─?cia urodzinowe dzieci. Drobne upominki dla goA?ci b─?da wspaniaA?ym okazaniem wdzi─?cznoA?ci za przybycie na uroczystoA?─?. WaA1/4ne aby wasi  goA?cie poczuli atmosfer─? wzajemnego uznania.Newsletter


dodaj
usuń


Dodaj sw├│j adres e-mail do naszej listy
aby dowiedzie─ç si─Ö jakie promocje czekaj─ů na Ciebie
PA?atnoA?ci online w sklepie obsA?uguje platforma dotpay


Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WA?aA?cicielem sklepu internetowego, dziaA?aj─?cego pod adresem www.ceremonygifts.pl jest firma
AWD Andrzej Wytrykowski;
z siedzib─? w 03-468 Warszawa, ul. JagielloA?ska 62 lok. 3; zarejestrowan─? w Ewidencji DziaA?alnoA?ci Gospodarczej w Warszawie pod numerem 494084;
NIP: 125-003-53-07, REGON: 010848337.
 

Kontakt do Sklepu:

adres: Centrum Wystawiennicze CeremonyGifts.pl
            AWD Andrzej Wytrykowski
            ul. 11 Listopada 10
            05-230 KobyA?ka

email: sklep@ceremonygifts.pl
tel. 508 969 157
Skype: ceremonygifts_pl
GG:  45654072

 

II.  OFERTA I CENY

1.         Wszystkie ceny produktów znajduj─?cych si─? na stronie sklepu internetowego pod adresem www.ceremonygifts.pl wyraA1/4one s─? w zA?otych polskich (PLN) i s─? cenami brutto (zawieraj─? podatek VAT).

2.         Ceny produktów nie zawieraj─? kosztów dostawy zamawianych produktów. 

3.         Cen─? obowi─?zuj─?c─? Klienta jest cena podana na stronie internetowej sklepu CeremonyGifts.pl w chwili skA?adania przez niego zamówienia.

4.         Informacja na temat caA?kowitej wartoA?ci zamówienia przedstawiana jest na stronie CeremonyGifts.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy pA?atnoA?ci.

5.        Ceny widniej─?ce na stronie internetowej sklepu CeremonyGifts.pl, jak równieA1/4 opisy produktów stanowi─? jedynie informacj─? handlow─?, a nie ofert─? w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wi─?A1/4─?cy - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskuj─? one dopiero z chwil─? potwierdzenia przyj─?cia zamówienia do realizacji. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest bA?─?dna cena, przez obsA?ug─? sklepu b─?dA? bA?─?d serwera kupuj─?cy zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

6.         Firma AWD Andrzej Wytrykowski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj─?cych si─? w ofercie sklepu CeremonyGifts.pl, wprowadzania i wycofywania towarów oraz do wprowadzania zmian w ofercie sklepu.

7.         Firma AWD Andrzej Wytrykowski zastrzega sobie prawo zmiany, w sprzedawanych podzi─?kowaniach dla goA?ci w formie tortów, kolorów i rodzajów takich elementów wykoA?czeniowych jak: wierzch tortu, wst─?A1/4ki, wst─?A1/4eczki i kokardki.

 

III. ZASADY SKA?ADANIA ZAMÓWIEA?

 1. Zamówienia na produkty moA1/4na skA?ada─? za poA?rednictwem strony: www.ceremonygifts.pl, numerem telefonu 508  969 157 lub e-mail: sklep@ceremonygifts.pl
 2. Sklep CeremonyGifts.pl przyjmuje zamówienia w systemie automatycznym przez internet pod adresem www.CeremonyGifts.pl 24 godziny na dob─?, w ci─?gu caA?ego roku. Zamówienia zA?oA1/4one w soboty, niedziele i A?wi─?ta b─?d─? rozpatrywane pierwszego dnia roboczego nast─?puj─?cego po zA?oA1/4eniu zamówienia.
   
 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupuj─?cy zobowi─?zany jest do podania prawidA?owych danych osobowych:  imienia i nazwiska, dokA?adnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. JeA1/4eli Kupuj─?cym jest firma, Kupuj─?cy dodatkowo zobowi─?zany jest do podania nazwy firmy i numeru NIP.
   
 4. KaA1/4de zamówienie zA?oA1/4one poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego CeremonyGifts.pl zostanie potwierdzone drog─? elektroniczn─? na adres e-mail podany przez Kupuj─?cego wraz ze szczegóA?ow─? specyfikacj─? zamówienia.
   
 5. ObsA?uga sklepu CeremonyGifts.pl ma prawo do telefonicznej lub e-mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawi─?zania kontaktu z zamawiaj─?cym w ci─?gu 5 dni roboczych zamówienie moA1/4e zosta─? anulowane.
   
 6. Zamówienia s─? realizowane wedA?ug kolejnoA?ci ich otrzymania aA1/4 do wyczerpania zapasów. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest wyst─?powanie towaru w magazynie sklepu CeremonyGifts.pl. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiaj─?cy jest informowany o tym fakcie i zwi─?zanym z tym wydA?uA1/4onym procesem realizacji zamówienia. JeA1/4eli zamawiaj─?cy nie wyrazi zgody na wydA?uA1/4enie czasu realizacji zamówienia moA1/4e caA?kowicie zrezygnowa─? z zamówienia b─?dA? teA1/4 tylko z propozycji, która wydA?uA1/4a czas realizacji zamówienia.
   
 7. Na kaA1/4dy zakup firma AWD Andrzej Wytrykowski wystawia dowód zakupu.
   
 8. WysyA?aj─?c zamówienie do CeremonyGifts.pl Kupuj─?cy oA?wiadcza, iA1/4 zapoznaA? si─? z niniejszym regulaminem i w peA?ni go akceptuje.

 

IV. SPOSOBY PA?ATNOA╣CI

 1. W sklepie internetowym CeremonyGifts.pl istnieje moA1/4liwoA?─? pA?atnoA?ci w nast─?puj─?cy sposób:
 • pA?atnoA?─? on-line kart─? kredytow─? i e-przelewem za poA?rednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay – realizacja zamówienia rozpoczyna si─? natychmiast po potwierdzeniu pA?atnoA?ci przez system Dotpay
   
 • przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna si─? natychmiast po uznaniu pA?atnoA?ci na rachunku bankowym firmy AWD Andrzej Wytrykowski
   
 • za pobraniem
   
 1. Za dat─? otrzymania wpA?aty uznaj─? si─? dzieA? zaksi─?gowania naleA1/4noA?ci na rachunku bankowym firmy AWD Andrzej Wytrykowski.
   
 2. Kupuj─?cy jest zobowi─?zany zapA?aci─? cen─? koA?cow─? wynikaj─?c─? z ceny zakupu towarów powi─?kszon─? o koszty transportu.

 

V.  ZASADY DOSTAWY ZAMÓWIEA?

 1. Sklep CeremonyGifts.pl dostarcza zamówione produkty za poA?rednictwem Firmy Kurierskiej DPD na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  Koszt dostawy zamieszczony jest na stronie sklepu CeremonyGifts.pl w zakA?adce Dostawa towaru:
   
 • PrzesyA?ka kurierska DPD z przedpA?at─?
  Paczka dor─?czana jest nast─?pnego dnia roboczego po nadaniu. 
   
 • PrzesyA?ka kurierska DPD za pobraniem
  Paczka dor─?czana jest nast─?pnego dnia roboczego po nadaniu.
   
 1. W przypadku pA?atnoA?ci przelewem powyA1/4szy termin wydA?uA1/4a si─? o czas realizacji przelewu.
   
 2. Za opóA?nienia wynikaj─?ce z dziaA?ania Firmy Kurierskiej DPD  sklep CeremonyGifts.pl nie ponosi odpowiedzialnoA?ci.
   
 3. OpA?ata zwi─?zana z realizacj─? przesyA?ki zawarta jest w cenie jednej pozycji na fakturze VAT.

 

Istnieje takA1/4e moA1/4liwoA?─? odbioru osobistego, po wczeA?niejszym umówieniu si─? telefonicznym, pod adresem Centrum Wystawienniczego CeremonyGifts.pl:

ul. 11 Listopada 10

05-230 KobyA?ka

 

 

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoA?ci za szkod─? wyrz─?dzon─? przez produkt niebezpieczny - odst─?pi─? od umowy sprzedaA1/4y skA?adaj─?c stosowne oA?wiadczenia na piA?mie w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu.
   
 2. Warunkiem uznania zwrotu jest to, A1/4e towar musi by─? kompletny, nie moA1/4e nosi─? A?ladów uA1/4ytkowania oraz musi posiada─? oryginalne opakowanie. Do zwracanego towaru naleA1/4y doA?─?czy─? oryginaA? dokumentu sprzedaA1/4y. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupuj─?cy. Firma AWD Andrzej Wytrykowski oA?wiadcza, A1/4e nie przyjmuje towarów wysA?anych na jej koszt. Kupuj─?cy ma obowi─?zek naleA1/4ycie zabezpieczy─? odsyA?any towar, tak A1/4eby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. JeA1/4eli dostarczony towar jest niekompletny b─?dA? nosi A?lady uA1/4ytkowania, firma AWD Andrzej Wytrykowski zwraca towar Kupuj─?cemu po wczeA?niejszym poinformowaniu Go o tym drog─? elektroniczn─?.
   
 3. W przypadku zwrotu towaru na wymienionych powyA1/4ej warunkach Klient otrzyma pieni─?dze za zwrócony produkt przelewem na wskazany w oA?wiadczeniu numer rachunku bankowego w przeci─?gu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesA?ania produktu nie podlegaj─? zwrotowi.
   
 4. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoA?ci zawartoA?ci przesyA?ki z zamówionym towarem, Klient ma prawo do zgA?oszenia reklamacji w ci─?gu 7 dni od momentu otrzymania przesyA?ki.
   
 5. Zwrot reklamowanych produktów do sklepu moA1/4liwy b─?dzie wyA?─?cznie po wczeA?niejszych ustaleniach ze sklepem telefonicznie lub drog─? elektroniczn─?. Do odsyA?anego towaru naleA1/4y doA?─?czy─? otrzymany dowód zakupu, faktur─? VAT oraz uzasadni─? przyczyn─? reklamacji.
   
 6. W przypadku pozytywnej decyzji rozpatrzenia reklamacji na korzyA?─? Klienta, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny peA?nowartoA?ciowy, jeA?li natomiast ze wzgl─?du na wyczerpanie zapasów wymiana b─?dzie niemoA1/4liwa zaproponuje Klientowi towar o tej samej wartoA?ci lub zwróci równowartoA?─? ceny produktu wraz z kosztami odesA?ania wadliwego towaru.
   
 7. Reklamacje dotycz─?ce uszkodzeA? mechanicznych powstaA?ych podczas transportu rozpatrywane b─?d─? jedynie na podstawie protokoA?u reklamacyjnego sporz─?dzonego w obecnoA?ci pracownika firmy kurierskiej. Odbieraj─?c przesyA?k─? Klient jest zobowi─?zany do sprawdzenia, czy przesyA?ka nie posiada uszkodzeA? powstaA?ych podczas transportu.
   
 8. Reklamacje dotycz─?ce rozbieA1/4noA?ci w kolorystyce towarów wynikaj─?ce z niemoA1/4noA?ci jednakowego odwzorowania wykonanych r─?cznie produktów oraz kolorów monitora u Klienta nie b─?d─? uwzgl─?dniane i nie stanowi─? prawa do zwrotu towaru. Nie stanowi─? takA1/4e podstawy do zwrotu róA1/4nice w kolorze i rodzaju takich elementów wykoA?czeniowych w podzi─?kowaniach dla goA?ci w formie tortów, jak: wst─?A1/4ki, wst─?A1/4eczki i kokardki. Jest o tym mowa w punkcie II.7 niniejszego regulamin.
 9. Reklamacje rozpatrywane b─?d─? najpóA?niej do 14 dni roboczych od daty ich wpA?yni─?cia.
   
 10. Wszelkie zwroty i reklamacje prosz─? kierowa─? na adres Centrum Wystawienniczego CeremonyGifts.pl:

AWD Andrzej Wytrykowski

Ul. 11 Listopada 10

05-230 KobyA?ka

 1. PrzesyA?ki odesA?ane za pobraniem nie b─?d─? przyjmowane.

 

VII.  INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Klient skA?adaj─?c zamówienie wyraA1/4a zgod─? na przetwarzanie jego danych osobowych przez firm─? AWD Andrzej Wytrykowski w celu realizacji zamówienia, informowania o jego etapie, a takA1/4e przesyA?ania innych informacji dotycz─?cych asortymentu sklepu CeremonyGifts.pl.
   
 2. Dane osobowe Klientów s─? traktowane jako poufne i nie b─?d─? udost─?pniane osobom trzecim.
   
 3. Klient wyraA1/4a zgod─? na otrzymywanie od firmy AWD Andrzej Wytrykowski korespondencji drog─? elektroniczn─? oraz tradycyjn─? – na adres podany w formularzu zamówienia.
   
 4. Zgodnie z ustaw─? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone s─? z naleA1/4yt─? starannoA?ci─? i odpowiednio chronione przed dost─?pem do nich osób nieupowaA1/4nionych.
   
 5. KaA1/4dy Klient, którego dane znajduj─? si─? w bazie danych firmy AWD Andrzej Wytrykowski ma prawo wgl─?du do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. 

   

VIII.  POSTANOWIENIA KOA?COWE

 1. Sklep CeremonyGifts.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowi─?zuj─? od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych CeremonyGifts.pl.
   
 2. S─?dem wA?aA?ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj─?cych z umowy sprzedaA1/4y jest s─?d wA?aA?ciwy dla siedziby pozwanego.
   
 3. W sprawach nie okreA?lonych przez niniejszy Regulamin maj─? zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaA1/4y konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
   
 4. Postanowienia regulaminu nie naruszaj─? praw Konsumenta wynikaj─?cych z obowi─?zuj─?cych przepisów prawa, które stosuje si─? w pierwszej kolejnoA?ci, przed postanowieniami regulaminu.
   
 5. Wszelkie materiaA?y znajduj─?ce si─? na stronie internetowej CeremonyGifts.pl, a w szczególnoA?ci teksty, opisy, zdj─?cia, projekty, szata graficzna, projekty oraz wzory produktów stanowi─? wyA?─?cznoA?─? firmy AWD Andrzej Wytrykowski. i podlegaj─? prawnej ochronie zgodnie z ustaw─? z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (DZ. U. z 1994 r. nr  24, poz. 83 z póA?n. zm.)
   
 6. Wszelkie kopiowanie, przesyA?anie, publiczne odtwarzanie, w tym udost─?pnianie w Internecie, rozpowszechnianie w caA?oA?ci lub w cz─?A?ci prezentowanych na stronie internetowej sklepu CeremonyGifts.pl treA?ci, wymaga uprzednio zgody pisemnej firmy AWD Andrzej Wytrykowski, w przeciwnym wypadku stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podj─?cie czynnoA?ci prawnych.

 

 Nie odnaleziono boksu o nazwie Nowo┼Ťci
HIT!

S 02-40
190,00 zł

zobacz wi─Öcej

Jak do nas trafi─ç?
ul. 11 Listopada 10
05-230 Kobyłka
lub skorzystaj z Google Maps
Kontakt z nami
sklep@ceremonygifts.pl
502-200-433

Ceremony Gifts - wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Krzysztof Łodykowski, InforpolNET